Bilder/ Pictures

Om du vill använda våra bilder eller texter på din hemsida eller i sociala medier så ska du ha skriftligt tillstånd. För att få det maila oss på info@mhockey.se. Om du/ni skulle använda någon av våra bilder utan tillstånd kommer detta att faktureras. Vid frågor maila oss på info@mhockey.se.

If you want to use our images or texts on your website or social media you must have written permission. To get there please email us at info@mhockey.se. If you use any of our images without permission, this will be billed. For questions email us at info@mhockey.se.